Telefontrøbbel i Molde og Kristiansund

OPPDATERT: Linjene inn til sentralbordet i Molde og Kristiansund verkar igjen.

Publisert 21.02.2018
Sist oppdatert 22.02.2018
Diagram, boblediagram

OPPDATERT 2032: Telefonlinjene inn til sentralbordet i Molde og Kristiansund verkar igjen.​

* * *


Like før halv seks i ettermiddag braut telefonsystemet på sentralbordet i Molde og Kristiansund saman.

Konsekvensen er at ein ikkje får svar på sentralbordet, og vi oppfordar pårørande eller andre som treng å nå nokon på sjukehusa i Molde og Kristiansund om å nytte følgjande nummer:

Akuttmottak Molde: 71 12 13 30

Akuttmottak Kristiansund: 71 12 13 70

Legevaktssentralen: 116117

Har du behov for augeblikkeleg hjelp, ring 113.


Det arbeidast no utover kvelden med å finne ei løysing på problemet.