- Vil få store ringvirkninger for framtidens kreftbehandling

Onkolog Jo-Åsmund Lund i Helse Møre og Romsdal er med i et norsk forskingsprosjekt som har vakt internasjonal oppsikt.

Publisert 06.05.2022
Sist oppdatert 17.02.2023
Jo-Åsmund Lund

Jo-Åsmund Lund

Tordag 5.mai 2022 fikk det norske initiativet plass i det prestisjetunge tidsskriftet Nature Medicine​. Artikkelen "A national precision cancer medicine implementation initiative for Norway" ​beskriver hvordan klinikere og forskere i hele Norge har bygget opp et nasjonalt nettverk for å ta i bruk presisjonsdiagnostikk innen kreftbehandling. 

Tradisjonelt har dette vært vanskelig for land i Europa som har et offentlig finansiert helsevesen.

- En stor ære
- Det er en stor ære og ekstremt viktig at dette initiativet blir lagt merke til og plukkes opp av et så anerkjent tidsskrift som Nature Medicine, forteller Jo-Åsmund Lund, onkolog i Helse Møre og Romsdal og førsteamanuensis ved NTNU.

Den norske satsningen er ifølge Lund unik i form av at man har lyktes med et nasjonalt nettverk der diagnostikk og medikamentell behandling dekkes delvis av det offentlige selv om behandlingen er eksperimentell.

Lund, som er en del av Impress-Norway-konsortiet, leder den delen av studien som foregår i Møre og Romsdal.

- Dette er en bekreftelse på at vi er på rett vei for å gi tilgang til bedre og mer tilpasset kreftbehandling til langt flere pasienter enn tidligere, sier Lund.

Ny og eksperimentell kreftbehandling bilr tilgjengelig for flere
Impress-Norway vil føre til at kreftpasienter i Møre og Romsdal som ikke lenger har nytte av standard kreftbehandling, i større grad vil få tilbud om å bli med i kliniske studier med eksperimentell kreftbehandling.

- Det nye her er at de får tilgang på avansert diagnostikk og medikamentell behandling som ikke er en del av standardbehandlingen i den norske helsetjenesten per i dag. Dette er første skritt i å finne ny og mer målrettet behandling for en stor pasientgruppe, sier Lund. 

Fakta:
Den unike nettverket som er bygget opp består i dag av fire store arbeidsgrupper;

InPreD-Norway – nasjonal infrastruktur for presisjonskreftdiagnostikk består av alle seks universitetssykehusene i Norge - som tar i bruk avansert molekylær diagnostikk, som nå refunderes av det offentlige helsevesenet.

IMPRESS-Norway er en nasjonal klinisk studie som går ved alle 17 helseforetak som behandler kreftpasienter i Norge. Lund leder den delen av studien som går i Helse Møre og Romsdal.

INSIGHT–INCLUDE-konsortiet omfatter studier som forsker på kontrollgrupper, bruk av evidens, helseøkonomi og refusjonsmodeller, etikk, juridiske aspekter og styringsformer.

CONNECT er et offentlig-privat partnerskap som består av 28 partnere, inkludert 14 legemiddelselskaper, 2 bioteknologiselskaper, 9 offentlige partnere og 3 ikke-statlige organisasjoner. Partnerskapet skal bl.a. bruke erfaringene fra IMPRESS til å få mer kunnskap om hvordan presisjonsmedisin påvirker bl.a. helseøkonomi, helsenæringen og helsevesenet.   

Satsningen er ledet fra Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo ved Kjetil Taskén fra OUS som også er førsteforfatter på artikkelen i Nature Medicine, samt Åslaug Helland fra OUS som er leder av IMPRESS.