Regionalt senter for kjønnsinkongruens

– Endelig en realitet

Et nytt og etterlengtet regionalt senter er nå etablert for å sikre et helhetlig og likeverdig behandlingstilbud for personer som opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn i Helse Midt-Norge.

St.Olavs hospital
Publisert 28.07.2023
TEAMET VED RSKI MIDT: Tone Moksnes, Mari Y. Hagen og Simone Strindberg,.

TEAMET VED RSKI MIDT: Tone Moksnes, Mari Y. Hagen og Simone Strindberg,. Foto: Elling Finnanger Snøfugl/St. Olavs hospital

Helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens har i lang tid vært mangelfullt. Derfor fikk de regionale helseforetakene i 2020 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å etablere et mer helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens i Norge. 

Som en del av dette ble det også bestemt at det skulle etableres regionale sentre, blant annet for å kunne gi raskere utredning og oppfølging. Regionalt senter for kjønnsinkongruens i Helse Midt-Norge, RSKI Midt, er lokalisert ved St. Olavs hospital og skal være i drift i løpet av 2023. 

Målet med det nye senteret er å sikre rett hjelp til rett tid, og å gi pasientene tettere oppfølging der de er. 

​Les ​hele saken på stolav.no