- Det går rett vei, men vi må tillate oss å være ferske

På dag seks med nytt journalsystem er adm.dir Olav Lødemel godt fornøyd med arbeidet som gjøres ute på sykehusene og institusjonene.

Publisert 02.05.2024
En gruppe mennesker som sitter ved et bord med datamaskiner
Adm.dir Olav Lødemel i kommandosenteret under innføringen av Helseplattformen.

Natt til lørdag ble journalsystemet Helseplattformen innført i Helse Møre og Romsdal. I forbindelse med innføringen, er aktiviteten på sykehusene og institusjonene redusert de neste ukene.
 

Mye løses lokalt
– Vi erfarer nå at den opplæringsriggen vi har kjørt på forhånd har vært god, og det får vi belønning for nå. Med det mener jeg at tilbakemeldingene fra klinikkene er at svært mange feil som oppdages underveis blir løst raskt av lokal brukerstøtte på de ulike lokasjonene, sier Lødemel. 

Krevende arbeidsprosesser
Samtidig har det vært en del utfordringer rundt interne arbeidsprosesser når det gjelder henvisninger.
 
– Vi har nettopp innført et stort og komplisert journalsystem som medfører store endringer i arbeidsprosessene våre. Det vil ta tid før alt flyter slik det gjorde før, og spesielt de merkantile ressursene våre merker et høyt trykk nå. De har vært vant til å ha kontroll, og per nå er det mange som ikke føler at de har det. Dette er noe vi må anerkjenne og adressere. Derfor har arbeidet med arbeidsflyter høy prioritet og er et område vi følger tett med på fra dag til dag, sier Lødemel. 

- Må tillate oss å være ferske
Framover blir det viktig med fortsatt god samhandling mellom både leger, sykepleiere og merkantile, ifølge Lødemel.

– Hvis noe ikke fungerer, må vi endre det. Hovedjobben vår er å behandle pasienter, og er datasystemet til hinder for god pasientbehandling, så bruker vi penn og papir og tar igjen dataregistrering senere. Dette ligger i beredskapsplanen vår og vil alltid være en nødløsning. Pasientene skal få den behandlingen de trenger, og samtidig skal vi tillate oss å være ferske i nytt datasystem. De neste ukene skal vi bruke godt til å bli så gode som mulig i Helseplattformen, sier Lødemel.