Investerer i Volda sjukehus - Opna ny MR denne veka

Den nye MR-maskina vil bidra til raskare undersøkingar med høgare kvalitet i Volda.

Publisert 17.01.2024
Sist oppdatert 24.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Det var eit stolt lag som møtte for å avduke den nye MR-maskina. F.v. Varaordførar Sverre Leivdal, tidlegare avdelingsoverlege Sverre Sundalsfall, fagradiograf MR Åsbjørg Strand Vassbotn, klinikksjef for diagnostikk, Per-Erik Tødenes, adm. dir. Olav Lødemel, radiograf Alice Telset Tverberg, klinikksjef for Volda sjukehus, Palma Hånes, klinikksjef for drift og eigedom, Mona Aagaard-Nilsen og viseadministrerande direktør Heidi Nilsen.

– MR-maskina er topp utstyrt som gjer at vi kan utvikle MR-tilbodet i Volda og gi undersøkingar både raskare og med høgare kvalitet enn før. Det sa ein tydeleg fornøgd klinikksjef, Per-Erik Tødenes, under opninga av ny MR ved Volda sjukehus onsdag.  

Positivt for rekruttering 

I tillegg til å styrke pasienttilbodet ser klinikksjefen at investeringa også vil styrke rekrutteringa ved Volda sjukehus. 

– Volda er allereie svært dyktige på å rekruttere og behalde fagfolk. Når vi også har topp moderne utstyr styrkar vi dette ytterlegare. Moderne utstyr i kombinasjon med motiverte og kompetente fagpersonar gir oss framifrå diagnostikk, seier Tødenes som rosar dei tilsette i talen sin. Han takkar også alle som har bidrege til å realisere prosjektet som er levert både på tid, budsjett og eit flott resultat.  

Varaordfører i Volda klipper over ei raud snor forran den nye MR-maskina ved Volda sjukehus
Offisielt opna. Varaordfører i Volda kommune, Sverre Leivdal, klipte snora som fagradiograf MR Åsbjørg Strand Vassbotn, overlege Kristian Kolnes og radiograf Alice Telset Tverberg heldt i.    

Eit viktig sjukehus i Møre og Romsdal 

Dei nye lokala og MR-maskinen er ein del av ein større investering i Volda sjukehus. 2022 stod ny-bygget til Volda sjukehus klart med 600 kvm som inneheld nytt akuttmottak, poliklinikk og dagbehandling. 

– Vi har investert over 100 millionar kroner over ein 3-årsperiode i Volda. Sjukehuset er – og vil vere eit viktig sjukehus i Møre og Romsdal, sa adm. dir Olav Lødemel i sin tale opningsdagen.