Nye styremedlemmer for HMR

Styret i Helse Midt-Norge har utnevnt nye styrer i de fem helseforetakene i regionen. Styrene skal sitte i to år fremover. I utvelgelsen har styret i Helse Midt-Norge lagt vekt å velge styrer som har den rette kompetansen, kapasiteten og legitimiteten i befolkningen.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 24.04.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Eieroppnevnte styremedlemmer i HMR. Styreleder Ingve Theodorsen og nestleder Gerd Marit Langøy er gjenvalgt til styret. Nye styremedlemmer er Roger Osen, Leon Aurdal og Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud.

Styreleder Ingve Theodorsen og nestleder Gerd Marit Langøy er gjenvalgt til styret. Nye eieroppnevnte styremedlemmer for HMR er Roger Osen, Leon Aurdal og Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud.

Følgende styremedlemmer går ut av styret til HMR: Toril Forbord, Bjarne Storset og Torill Ytreberg

- Jeg vil takke de styremedlemmene som nå går av for det arbeidet de har lagt ned i sine styreperioder. Samtidig ønsker jeg de nye velkommen og ser fram til et konstruktivt samarbeid. Vi har krevende oppgaver foran oss, og jeg mener at de nye styrene har den rette kompetansen for å styrke vår felles helsetjeneste, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge RHF.

Om de nye styremedlemmene
Roger Osen er daglig leder i Nekton AS og tidligere ordfører for Smøla kommune, Leon Aurdal er pensjonist og tidligere kommunedirektør i Sula kommune og Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud er samhandlingssjef i Helse Midt-Norge og er tidligere kommuneoverlege i Steinkjer kommune.

De ansatte sine representanter til styret ble valgt inn i 2023 og fortsetter i sine roller. Ansatterepresentantene er Tore Schytte fra Fagforbundet, Torgeir Sand Aas fra legeforeninga og Anette Lekve fra sykepleierforbundet.