Vil beslutte ortopedisaken tidlig i høst

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, vil bruke mer tid før han avgjør om SNR Kristiansund kan tilby protesekirurgi som dagkirurgi når SNR åpner i 2025.

Publisert 18.06.2024

– Jeg har fått en tydelig anbefaling av fagdirektør i saken. Jeg har også fått klare tilbakemeldinger fra fagmiljøet ved Kristiansund sjukehus som er bekymret for konsekvensene av at hele protesekirurgitilbudet samles ved SNR Hjelset. Jeg ser derfor behov for å bruke mer tid før jeg tar en beslutning i saken, sier Lødemel.

Bakgrunn 

Styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt at SNR Kristiansund skal ha et godt poliklinisk tilbud, dagbehandling og dagkirurgi innen ortopedi og gynekologi. Det dagkirurgiske tilbudet innenfor ortopedi som er vedtatt for SNR Kristiansund innebærer at det ikke skal planlegges med operasjoner som krever overnatting. Om det oppstår komplikasjoner som gjør at en pasient trenger overvåking av spesialisthelsetjenesten videre, må pasienten overflyttes til SNR Hjelset og innlegges der.

Om protesekirurgiprosjektet 

Protesekirurgi er ikke gjennomført systematisk som dagkirurgi i Helse Møre og Romsdal, men det ortopediske miljøet ved Kristiansund sjukehus har jobbet med et prøveprosjekt med mål om å kunne etablere protestekirurgi innen kne og hofte som en del av det dagkirurgiske tilbudet ved SNR Kristiansund. I mai 2024 leverte de prosjektrapporten «proteseprosjektet i Kristiansund» til fagdirektør i HMR hvor de anbefalte en videreføring av noe protesekirurgi som dagkirurgi ved SNR Kristiansund. Med en andel på 20 prosent dagkirurgi gir dette for Kristiansund en prognose på 75 proteser i året.  

 

Anbefalingen fra fagdirektør 

Tidligere i juni kom fagdirektør Erik Solligård med sin anbefaling til adm. direktør i saken. Basert på erfaringer fra drifta og prosjektrapporten og ut et faglig og driftsmessig ståsted, anbefaler Solligård at det er rett å samle all protesekirurgi ved SNR Hjelset.

Fagdirektør vurderer at HMR ikke er klare for å kunne håndtere proteser dagkirurgisk i Kristiansund når SNR åpner i 2025. Per juni 2024 er det gjennomført svært få dagkirurgiske proteseoperasjoner i Kristiansund (5 stk.), og fagdirektørs vurdering er at det vil ta tid å etablere den dagkirurgiske metoden.  

Fagdirektør vurderer at en samling av protesekirurgien vil gi et større, sterkere og mer robust miljø med ortopeder både fra Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus som vil samarbeide om å videreutvikle metoden.