Distriktmedisinsk senter (DMS) Kristiansund

Kontakt prosjekleiar for DMS Kristiansund

En person som bruker briller

Gudrun Karlsen

Prosjektleiar DMS i Kristiansund

gudrun.johannessen.karlsen@helse-mr.no 93 45 07 82

DISTRIKTMEDISINSK SENTER (DMS) KRISTIANSUND

Sist oppdatert 08.09.2023