Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund

Ansvar og organisering

Prosjektorganisering av DMS-prosjektet i Kristiansund.

Prosjektoppdraget kan du lese her (PDF)

Bakgrunnsdokument - Etablering DMS 2018 (PDF)

Nordmøre Interkommunalt Politisk råd (IPR), Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal er prosjekteigar for Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. 

 • ​Nordmøre IPR, tidlegare orkidé, er eit folkevalt organ med grunnlag i eit formelt samarbeid mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunane. Rådet skal vere ein aktiv pådrivar og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.
 • Kristiansund kommune er politisk og administrativ eining og regionssenter for Nordmøre. Det kommande DMS Kristiansund er lokalisert i Kristiansund kommune.
 • Helse Møre og Romsdal har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Hovudoppgåvene er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.​

Styringsgruppa er besluttande organ i prosjektet.
 • ​​Kjell Neergaard, ordførar i Kristiansund kommune leier styringsgruppa for prosjektet
 • Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør i Kristiansund kommune er medlem i styringsgruppa
 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund kommune er medlem i styringsgruppa 
 • Kjetil Leirbekk, ass.kommunedirektør Averøy kommune og Nordmørskommunenes representant og medlem i styringsgruppa
 • Ingrid Ovidie Rangønes, leiar Nordmøre IPR 
 • Heidi Anita Nilsen, viseadministrerande direktør Helse Møre og Romsdal
 • Britt Kristin Rakvåg Roald, klinikksjef Helse Møre og Romsdal
 • Petter Rangnes, avdelingssjef Helse Møre og Romsdal
 • Ketil Landevåg Gaupset, prosjektleiar Helse Møre og Romsdal
 • Gudrun Johannessen Karlsen, prosjektleiar Helse Møre og Romsdal

Saksliste og referat frå styringsgruppemøte

   

  Prosjektgruppa jobbar saman med prosjektleiar for å løyse prosjektoppdraget. 

  • Elisabeth Iversen, einingsleiar psykisk helse og rus Kristiansund kommune
  • Gunn Anita Gjøvik, konstituert einingsleiar ved Storhaugen Helsehus Kristiansund kommune
  • Ragnhild Bjerkås, seksjonsleiar Seksjon for kreftbehandling og palliasjon Nordmøre og Romsdal Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
  • Kari Kvisvik Megaard, rådgivar stab medisinsk avdeling ved SNR Kristiansund og osteoporosesjukepleiar kirurgisk avdeling SNR Kristiansund
  • Linn Kristin Svanemsli, konstituert seksjonsleiar medisinsk poliklinikk SNR Kristiansund
  • Åse Kristine Jægtvik, einingsleiar sjukeheim og Storhaugen Helsehus Kristiansund kommune
  • Geir Sylthe, adm.dir Helseinnovasjonssenteret

  Prosjektgruppa har i tillegg tilkallingsmedlemmar frå leiarstillingar i kommunehelsetenesta på Nordmøre, frå legespesialistar og fastlegar for fagleg støtte i arbeidsprosessar.

  Arbeidstakarorganisasjonar i alle kommunane på Nordmøre og i Helse Møre og Romsdal har fått moglegheit til å stille med representantar for tillitsvalde og vernetenesta for å gi råd i prosjektet. Det har også andre interessentar som Nordmøre IPR (interkommunale politiske råd), Romsdal IPR (interkommunale politiske råd) og OU SNR (Organisasjonsutvikling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal).

  ​Her er medlemmane i referansegruppa for prosjektet

  • Kari-Anne Thygesen, HTV NSF Kristiansund sjukehus
  • Mariann Svendsen, HTV Fagforbundet, Kristiansund sjukehus
  • Målfrid Mork, HTV Fagforbundet Kristiansund kommune
  • Vibeke Berget, HTV i NSF Averøy kommune
  • Maria Lotsberg HTV NSF Sunndal kommune
  • Cindy Bøe Golmen, verneombod Kristiansund sjukehus
  • Anja Alvilde Stafsnes, HVO Kristiansund kommune
  • Tommy Sørensen, HVO Averøy kommune
  • Ellen Engdahl, dagleg leiar Nordmøre IPR
  • Johannes Brekke, dagleg leiar Romsdal IPR
  • Yngvild Angell Avset, HVO NSF Kristiansund kommune
  • Chris Mari Rodriguez Olsen, prosjektleiar OU SNR

  ​Alle kommunane på Nordmøre og Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal er invitert til å bidra med brukarrepresentant for å gi råd i prosjektet.

  ​Her e​r brukarrepresentantane i prosjektet​​

  • ​Steinar Waksvik, Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal
  • Evy Svanemsli, Brukarutvalet Helse Møre og Romsdal 
  • Karin Nesje, Kristiansund kommune
  • Cecilie Gujord, Kristiansund kommune
  • Merethe Mork, Averøy kommune
  • Birgit Eliassen, Gjemnes kommune (vara Åse Harstad, Gjemnes kommune)
  • Elin Sandshamn, Aure kommune
  • Aud I Øien, Sunndal kommune  Sist oppdatert 12.04.2024