Framdriftsplan

Byggestarten for SNR og nedlegging av grunnsteinen var 19. juni 2021 og det er planlagd med full drift ved sjukehuset våren 2025.  Tidspunktet for oppgraderinga av arealet for spesialisthelsetenestetilboda i Kristiansund vil bli avklart i 2024

Sist oppdatert 27.05.2022