Idéfasen

Her har vi greidd ut ulike driftskonsept for det nye sjukehuset.

Til dømes om all sjukehusverksemda er sentralisert inn i sjukehuset eller om det er poliklinikk og dagbehandling også utanfor sjukehuset. Om lag kor mykje areal trengst, korleis nyttar ein arealet, kva kostar dei ulike alternativa, kor fleksible er dei for framtidige behov, og korleis skal helseføretaket finansiere dei. Helse Møre og Romsdal har i denne fasen også tatt for seg val av tomt. Dei mest aktuelle driftskonsepta blir med inn i neste fase.

Idefaserapporten for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Neste fase: Konseptfasen

Sist oppdatert 09.01.2018