Styret

Styret for Helse Møre og Romsdal HF vert oppnemnt av eigaren vår, Helse Midt-Noreg RHF. Dei tilsette i helseføretaket vel sine eigne representantar til styret.

Styremøta i Helse Møre og Romsdal er opne, og vi streamar møta direkte. Gjennom styreadministrasjonen får du tilgang til til sakspapir, vedtak og presentasjonar.

Styreadministrasjon Helse Møre og Romsdal HF

Sist oppdatert 09.04.2024