Tekstbobler med 8 punkt om kva som skjer i ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Det er oppretta eit samla ungdomsråd for heile Helse Møre og Romsdal som er ei ungdomsutgåve av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal.

Vi skal vere med å forbe​​tre kvardagen, opplevinga og tilbodet til ungdom i Helse Møre og Romsdal
Ungdomsrådet

 1. ​Medlemmane er frå 13-26 år
 2. Fire helger med samling i året på hotell
 3. Vi har det veldig gøy i lag og speler spel på kveldane
 4. Godkjent fråver frå skule og jobb
 5. Vi får jobbe med saker vi synest er viktige
 6. Vi får løn for å delta på møte
 7. Vi er alle forskjellige, nokon lyttar mykje, medan andre snakkar mykje
 8. Alt blir tilpassa din situasjon​​​

Dersom du som bur i Møre og Romsdal har innspel som vi kan ta med i arbeidet for ungdommar på sjukehusa, ta kontakt!

ungdomsradet@helse-mr.no  

Følg oss på Instagram

Leiar, Victoria Ulstein Sporsheim

Victoria Ulstein Sporsheim

Leiar for ungdomsrådet

vickyus99@gmail.com
Julie Ramstad

Julie Ramstad

Nestleiar i Ungdomsrådet

 • Det er oppretta eit samla ungdomsråd for heile Helse Møre og Romsdal
 • Dette er ei ungdomsutgåve av brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal
 • Medlemmane skal ha personleg erfaring med sjukehus og helsetenesta generelt
 • Medlemmane må vere villige til å dele erfaringar og må ha eit ønske om å bidra til forbetring av tenestene
 • Ungdomsrådet skal ha tett samarbeid med leiinga i føretaket
 • Referat frå ungdomsrådet sine møte vil ligge fast som referatsak på styremøta i Helse Møre og Romsdal og møta i brukarutvalet
 • Leiar eller representant frå ungdomsrådet deltek på brukarutvalet sine møte der det er naturleg på sak

Møtereferat og styrande dokument finn du her

 • Møte med DPS-ane (distriktpsykiatriske senter)
 • Prosedyre om overgang frå barne- og ungdomsavdeling til vaksenavdeling (både for somatikk og psykisk helsevern)
 • Roll-ups for å nå ut i sjukehusa med informasjon om ungdomsrådet
 • Trivselssjukepleiar Kristiansund
 • Heilt sjef - kurstilbod
 • Instagram

Ungdomsrådet er faste deltakarar i desse fora:

 • Barn som pårørande, styringsgruppe
 • Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP)
 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
 • Helseplattformen
 • HMR Nær

 • I prosjekt med fokus på barn/ungdom
 • Når de treng råd om korleis hjelpe/møte ungdommar
 • I arbeidet med handlingsplanar/EQS-prosedyrar og andre styrende dokument som inkluderer ungdommar
 • Vi kan korrigere vanskeleg språk/tilpasse til ungdommar
 • I utforming av areal

Spør oss dersom du er usikker på om det de held på med er relevant for oss! Det er betre enn at vi ikkje får moglegheit til å vere med.

Leiar, Victoria Ulstein Sporsheim

Victoria Ulstein Sporsheim

Leiar for ungdomsrådet

vickyus99@gmail.com
Julie Ramstad

Julie Ramstad

Nestleiar i Ungdomsrådet

Andrine Mogstad

Andrine Mogstad

Medlem i Ungdomsrådet

Victoria Talstad

Victoria Talstad

Medlem i Ungdomsrådet

Malin Strømsholm Riise

Malin Strømsholm Riise

Medlem i Ungdomsrådet

Victoria Aklestad

Victoria Aklestad

Medlem i Ungdomsrådet

 

 • Eg ønsker at informasjon om diagnosen Hidradenitis Suppurativa og andre hudsjukdommar skal bli betre kjent og at ungdom med desse lidingane skal få god hjelp frå starten av. I tillegg synest eg det er viktig at alle barn og ungdommar får vete kva rettar dei har, på ein forståleg måte
  Kristine
 • Eg synest arbeidet vi driv med er interessant og spennande, og eg vil utgjere ein forskjell
  Gerda Marie
 • Eg ønsker å vere ei stemme for dei unge, slik at kvardagen på sjukehusa forhåpentlegvis blir litt betre
  Andrine
 • Eg vil bli med på å få til ei endring der det trengs, og sikre at ungdommar får ei god oppleving i helsetenestene
  Julie
 • Eg er med for at ungdommar med sjukdom skal bli behandla slik dei fortener, og god samhandling mellom sjukdom og utdanning
  Malin
 • Eg er med for å forbetre overgangen frå barne- og ungdomsavdeling til vaksenavdeling
  Victoria S 

Nyheiter om ungdomsrådet

 • En gruppe mennesker som sitter ved et bord foran en projektorskjerm
  29. november 2023
  Meld deg på digitalt helsepedagogisk kurs

  Arbeider du med å legge til rette for læring, meistring og auka helsekompetanse? Ønsker du å lære om helsepedagogikk, digitale metoder og verktøy? Meld deg på eit av dei digitale kursa i helsepedagogikk for året 2024.

 • En gruppe mennesker som står på en stein og ser på vannet
  27. november 2023
  Delta på digital årskonferanse om barn og unge

  Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge arrangerer digital årskonferanse 30. november.

 • Helseped.kurs frå 2022
  10. august 2023
  Bli tryggare i formidling og utvikling av opplæringstiltak

  Arbeider du med å legge til rette for læring, meistring og auka helsekompetanse? Ønsker du å lære meir om helsepedagogikk? Meld deg på introduksjonskurs i helsepedagogikk som startar 12. september!

Sist oppdatert 29.06.2023