Inngangsparti poliklinikk TSB Molde

Strandgata 1, Molde

Poliklinisk seksjon for rus- og avhengigheitsbehandling held til her. Poliklinikken er ein del av tilbodet ved Molde behandlingssenter, men har eiga adresse like ved fergekaia i Molde sentrum.

Kontakt

Inngangsparti poliklinikk TSB Molde
Inngangspartiet
En stor hvit bygning
TSB Poliklinikk Molde

Slik finn du fram

Adresse

Strandgata 1
Poliklinikken finn du i 2. etasje i inngang på vestsiden av bygget.
Åpningstider
  • I dag 08:00 - 15:30
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta