Audiopedagogisk seksjon

Audiopedagogisk seksjon gir tilbod om utgreiing av høyrsel og høyrselsfunksjon. Ved behov ser vi også på barnet si språkutvikling knytt til høyrsel. Dette tilbodet gir vi til barn under skulealder. Vi dekker heile Møre og Romsdal.

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:30 - 10:30
  • Tysdag 08:30 - 10:30
  • Onsdag 08:30 - 10:30
  • Torsdag 08:30 - 10:30
  • Fredag 08:30 - 10:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Behov for å endre timen din?

HelsaMi
For timar etter 27. april kan du no sende oss melding via HelsaMi. Logg på helsami.no eller last ned HelsaMi-appen og finn timen din.

Sikker dialog

eDialog
For timar før 27. april kan du trygt sende oss ei melding via eDialog (login via ID-porten). Vi treng då fødsels- og personnummer for å finne timen din i vårt journalsystem.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Audiopedagogisk seksjon ligg i eit eige bygg vest for hovudbygget ved Ålesund sjukehus (Åsehaugen 9).
For å kome til oss kan du følgje stien som går til venstre for hovudinngangen på sjukehuset (skilta).  Du kan også køyre helt til seksjonen. Køyr då forbi sjukehusapoteket og følg vegen forbi alderspsykiatrisk seksjon. Vi ligg i eit lågt bygg med ein leikeplass utanfor. Vi har eiga parkering for pasientar ved seksjonen.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

​Audiopedagogisk seksjon er open måndag-fredag kl 08.00-16.00.

Vi held stengt fire veker om sommaren. Sjå oversikt over feriestengde avdelingar i HMR