Avdeling kvinner, barnemedisin og habilitering

Avdeling kvinner, barnemedisin og habilitering består av fem somatiske seksjonar innan barnemedisin, ein seksjon for habilitering, med lokale både i Ålesund og Kristiansund og føde, barsel og gynekologisk poliklinikk i Ålesund.  Barnemedisin tilbyr undersøkingar, behandling og omsorg på nasjonalt nivå og samarbeider med St. Olav hospital og andre regionsjukehus, der enkelte pasientgrupper har behov for deler av si behandling. Habiliteringstenesta gir tverrfagleg tilbod til barn og ungdom med nedsett funksjonsevne, som følge av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet. Gynekologi dag- og døgnbehandling utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar.  Fødslar før svangerskapsveke 35 og fødslar som krev utvida oppfølging og behandling i Møre og Romsdal, skjer ved Ålesund sjukehus.

Våre seksjonar er:

  • Sengepost barn og ungdom - Ålesund
  • Nyfødt intensiv - Ålesund
  • Poliklinikk barn og ungdom - Molde, Volda og Ålesund
  • Legar barn og ungdom - Molde, Volda og Ålesund
  • Poliklinikk og sengepost barn og ungdom - Kristiansund
  • Habilitering barn og ungdom - Kristiansund og Ålesund
  • Barsel Ålesund
  • Føde Ålesund
  • Gynekologisk poliklinikk Ålesund

-------------

 

Helsebibiloteket har to gode filmar for barn og ungdom som skal ta narkose.

 

 

 

Kontakt

Telefon

Ekspedisjonen Barne- og ungdomsavdelinga. Måndag-fredag kl. 08.00-16.00

Postadresse

Helse Møre og Romsdal Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Avdelingssjef har kontor i Barne- og ungdomsavdelinga, eit bygg like ved hovudinngangen til Ålesund sjukehus.
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5