Dialyseseksjonen Ålesund

Hit kjem pasientar med nyresvikt som har behov for dialyse.

Dialyse

Nyrespesialistane i Helse Møre og Romsdal samarbeider tett, det er også tett samarbeid med dialyseavdelingane i Kristiansund, Molde og Volda. Dei fleste pasientane i fylket startar med dialysebehandling i Ålesund. Målet er at alle får dialysebehandling så nære heimstaden som mogleg. Ei dialysebehandling tar om lag fire timar, og dei fleste som går i dialyse har behov for å få behandlinga tre gonger i veka. Sjukepleiarane på dialysen har spesialkompetanse og vidareutdanning i nyresjukdommar, har lang erfaring, og pasienten i fokus. Sjukepleiarane på dialysen samarbeider tett med nefrologane (nyrespesialistar). 

For å få hemodialysebehandling (HD), treng man ein blodtilgang. Dette kan vere ein AV-fistel (arteriovenøs fistel) eller eit dialysekateter. Dette er eit inngrep som treng innleggelse i Ålesund sjukehus. 

Peritonealdialyse (PD)

Nyreseksjonen i Ålesund har ansvar for alle pasientar i heile Møre og Romsdal når det gjelder peritonealdialyse (posedialyse, PD). Dette er ei dialyseform pasienten sjølv kan utføre heime, eventuelt med hjelp av heimesjukepleiar. For å kunne få peritonealdialyse trenger man eit PD-kateter. Dette er eit inngrep som krever innleggelse ved Ålesund sjukehus. Nyreseksjonen i Ålesund er ansvarleg for opplæring og oppfølging av desse pasientane. PD-sjukepleiarar er tilgjengelege via telefon alle dagar.

Pasientar som skal utredast for nyre-/og eller bukspyttkjerteltransplantasjon (recipientutredes), blir innlagt på nyremedisinsk sengepost (Medisin 2). Det legges opp til at transplantasjonsutredninga, som består av ulike undersøkingar og samtaler, skal kunne gjennomførast i løpet av 1 veke.

Kostråd ved dialyse

God ernæringsstatus er det beste utgangspunktet for å halde deg friskast mogleg i dialyse. 

Sjå våre råd
Kostholdssirkel

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 21:00
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 21:00
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 21:00
  • Laurdag 08:00 - 15:30
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

4. etasje i mellomblokka, inngang frå høgblokka.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Video om dialyse

Intensivsjukepleiar Mette Jerve viser og forklarer korleis ein dialyse blir gjennomført.
Video om dialyse
Intensivsjukepleiar viser fram ein dialysemaskin