ØNH sengepost Ålesund

Øyre- nase- halsavdelinga i Ålesund tek imot pasientar med dei fleste typar øyre- nase- halssjukdommar og hørselsvanskar til utgreiing, behandling og oppfølging.

ØNH pasientar som av ulike årsakar må innleggast på sjukehus vert innlagd ved ØNH-sengepost/ Kirurgisk sengepost 1, Barne- og ungdomsavdelinga eller Kreftavdelinga. Pasientar som må innleggast på grunn av lang reiseveg vert oftast innlagd på pasienthotellet.

Kirurgisk sengepost 1

Barne- og ungdomsavdelinga

Kreftavdelinga

Pasienthotellet

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sjå kirurgisk sengepost 1, barne- og ungdomsavdelinga eller kreftavdelinga for rett oppmøtestad og kontaktinformasjon.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Praktisk informasjon

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30