Anti-deamidert gliadinpeptid IgG

Anti-deamidert gliadinpeptid IgG (anti-DGP IgG)

Analyseres i Ålesund

Referanseområde

Negativ:    < 7 kU/L
Gråsone:   7 - 10 kU/L

Gråsonen regnes i utgangspunktet som negativ, men er usikker. 

Indikasjoner

  • Mistanke om cøliaki, særlig ved IgA-mangel

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolkning

IgG-antistoff mot deamidert gliadinpeptid (anti-DGP IgG) er først og fremst av interesse ved IgA-mangel, der anti-vevstransglutaminase IgA (anti-tTG IgA) som regel vil være negativ selv om pasienten har cøliaki. Anti-DGP IgG har da brukbar sensitivitet og spesifisitet. Hos små barn < 2-3 år kan den også være nyttig da anti-tTG IgA har lavere sensitivitet hos disse enn hos eldre barn og voksne.

Positiv anti-tTG IgA gir sterk mistanke om cøliaki, særlig når den er sterkt forhøyet. Positiv både anti-tTG IgA og anti-DGP IgG gir meget sterk mistanke om cøliaki.

Positiv anti-DGP IgG og negativ anti-tTG IgA må tolkes med forsiktighet. Anti-DGP IgG kan være forhøyet ved andre tarmsykdommer og hos noen normale/friske. Lett forhøyet anti-DGP IgG, 10-20 kU/L, alene har lav spesifisitet for cøliaki. Kan kontrolleres om f.eks. 6-12 måneder. Sterkt forhøyet anti-DGP IgG, > 70 kU/L, kan gi mistanke om cøliaki eller annen tarmsykdom og må undersøkes nærmere. 20-70 kU/L kan òg gi mistanke om cøliaki eller annen tarmsykdom og bør sannsynligvis undersøkes nærmere eller i det minste kontrolleres.

Ved IgA-mangel må anti-DGP IgG tillegges større vekt, tynntarmsbiopsi vil i en del tilfelle være nødvendig.

Analysemetode

Fluorescensenzymimmunologisk metode (EliA), Phadia 250 (Thermo Fisher Scientific AS)​

Se også anti-vevstransglutaminase IgA.

Sist oppdatert 28.05.2024