Celler

​Sp-Celler


Se også SP-Cerebrospinalvæske-undersøkelser

Referanseområde

Sp-Celler:    
Leukocytter : ≤5 x 106/L
Erytrocytter: 0                                   

Indikasjoner

Diagnostikk av akutte og kroniske sykdommer av sentralnervesystemet

Prøvetaking/prøvemateriale

1ml spinalvæske

Tolking

Spinalvæske-undersøkelse brukes ved diagnostikk av sykdommer av sentralnervesystemet (CNS) som for eks. inflammasjoner, cerebrovaskulære sykdommer, tumorer, demyelinisering etc. Antall celler samt differensiering er svært viktig ved diagnostikk av meningitt, særlig for å skille mellom bakteriell og viral meningitt.
I normal spinalvæske ses ≤5 x 106/L leukocytter, hos nyfødte opp til ≤15 x 106/L. Differensiering av leukocytter i normal spinalvæske viser 70-100% lymfocytter og opp til 30% monocytter. Granulocytter, plasmaceller og makrofager er prinsipiellt patologiske. Dette gjelder også erytrocytter, når iblanding pga. prøvetaking kan utelukkes.
Ved akutt bakteriell meningitt ses som regel høyt antall celler i spinalvæske (opp til 20.000/ul), i hovedsak polymorfnukleære granulocytter. Spinalvæsken er i så fall ofte makroskopisk uklar.
Ved ikke-bakteriell meningitt eller virus meningitt kan ses også høy antall celler under akutt fase (>1000/ul) men de blir mindre i forløpet (<1000/ul). Her ses i hovedsak lymfocytter (>85% av leukocyttene).
Et mindre forhøyed antall celler ses ved andre sykdommer i CNS, for eksempel tumorer, traumata, multippel sklerose.  

Sist oppdatert 29.03.2021