Cerebrospinalvæske-undersøkelser

​Sp-Cerebrospinalvæske-undersøkelser


Referanseområde

Sp-Celler: 
Leukocytter:  ≤5 x 106/L (mononukleære celler)
Erytrocytter:  0
 
Sp-Protein total:
voksne og barn>12 år: 0.20 – 0.40 g/L 
barn 1mnd-12 år: 0,20-0,31 g/L

Sp-Glukose:  
kvotient Sp-glukose /S-glukose: >0.5

Det finnes ingen klare grenseverdier for glukose i CSF. Glukose i CSF er større enn halvparten av plasmakonsentrasjonen, som regel 60-70%.
Glukosekonsentrasjonen i CSF forventes i størrelsesorden ca. 2,5-3,9 mmol/L.

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om affeksjon av CNS og/eller meningene. Spesielt ved mistanke om meningitt.

Prøvetaking/prøvemateriale

1ml spinalvæske, for Sp-glukose trengs i tillegg serum-glukose for sammenligning. Se egen prosedyre i EQS.

Tolking

Se  
Sp-Glukose
Sp-Laktat
Sp-Protein
Sp-Celler
Sp-Spektrofotometri (Xantokromi)

Sist oppdatert 16.04.2024