Glukose (Spinalvæske-glukose)

​Sp-Glukose (Spinalvæske-glukose)


Se også SP-Cerebrospinalvæske-undersøkelser
 

Referanseområde

Kvotient Sp-glukose /S-glukose: >0.5 (ca. 2.2-3.9 mmol/L)
Molde: ca.60-70 % av samtidig P-glukose

Indikasjoner

  • Differensialdiagnose ved inflammasjoner (bakteriell vs. viral
  • Utredning av meningitt

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml spinalvæske. P/S-Glukose bør bestemmes samtidig.

Tolking

Glukosekonsentrasjonen i spinalvæsken kan kun vurderes sammen med S/P-glukose. Tydelig reduksjon av Sp-glukose (kvotient spinalvæske/serum <0.5) ses ved bakteriell meningitt, tuberkuløs meningitt og meningitt neoplastica. Som oftest er tilstanden assosiert med økt Sp-laktat. Reduksjonen av glukose samt parallel økning av laktat i spinalvæske skyldes ikke metabolisering i bakterier eller granulocytter. Årsaken skal være anaerob stoffskifte i hjernen og forstyrret glukosetransport gjennom blod-hjerne-barrieren.

Tolking - Molde

Høye verdier, over 70% av P/S-Glukose, kan sees ved forhøyet intrakranielt trykk, polynevritt, poliomyelitt og encephalitt. Lave verdier, under 60% av P/S-Glukose, kan forekomme ved meningitt forårsaket av bakterier (herunder tbc), sopp og amøber, og ved primære og sekundære maligne tumores med infiltrativ vekst i subarachnoidalrommet.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 29.03.2021