Kortisol

​S-Kortisol

Analyseres i Molde og Ålesund.

Se også Spytt-Kortisol

Referanseområde

Alder Prøvetakingstidspunkt Menn Kvinner Enhet
0-16 år  kl 07-09  58-567 58-567 nmol/L
16-18 år   kl 07-09  102-807 47-363 nmol/L
≥ 18 år  kl 07-09  133-537 133-537 nmol/L
≥ 18 år  kl 07-09  68-327 68-327 nmol/L

Kortisol tatt til andre tider: Ingen egne referanseintervaller.

Indikasjoner

Mistanke om hyper- eller hypofunksjon av binyrebarken. Undersøkelsen bør utvides med ACTH-stimulering og dexametason suppresjonstester.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Prøven tas om morgenen mellom kl. 07 og 09 og/eller om kvelden mellom kl. 19 og 21.                         

Tolking

Hyper- og hypofunksjon av binyrebarken. Normale verdier utelukker ikke alltid diagnosen. Forhøyede verdier kan også sees ved ACTH-behandling og Kortisonbehandling. Graviditet og p-pille-medikasjon gir også forhøyede verdier. For lave verdier sees foruten ved hypofunksjon av binyrebarken også ved bruk av sterkt virkende glucocorticosteroider.
Observert kryssreaksjoner på opp til 62 % for pasienter som får behandling med prednisolon.

Høye verdier:

  • Binyrebark-adenom, binyrebark-karsinom
  • Cushings syndrom, ektopisk ACTH-produksjon, glucocorticoid-resistans- syndrom
  • Ulike former for stress

Lave verdier:

  • Primær binyrebarksvikt (Addison sykdom)
  • Adrenogenitalt syndrom
  • Hypofysesvikt
  • Binyrebark-suppresjon etter glukokortikoid medikasjon


Analysemetode

ECLIA, Cobas e801(Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 06.05.2024