Laktat i spinalvæske

​Sp-Laktat (Spinalvæske-laktat)

 
Analyseres i Ålesund
 

Referanseområde

<18 år <2,2 mmol/L
 
​Referanseintervall for voksne er ikke etablert.
 

Indikasjoner

  • Differensialdiagnostikk bakteriell vs viral meningitt
  • Mistanke om cerebral hypoksi
  • Iskemisk hjerneslag (prognosefaktor)
 

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL spinalvæske. Ved forsendelse må prøven fryses.
 

Tolking

Laktat er sluttproduktet i anaerob glukosemetabolisme. I hjernen hos friske produseres laktat i spinalvæske først og fremst av astrocytter. Her er laktat en naturlig metabolitt.
Patologiske prosesser av f.eks. traumatiske, iskemiske og inflammatoriske årsaker medfører en aktivitetsøkning i parenkym med påfølgende frigjøring av laktat.
Laktat i spinalvæske brukes først og fremst ved differensialdiagnostikk av bakteriell og viral meningitt. Lett forhøyete laktat-konsentrasjoner i spinalvæske finnes hos mange inflammatoriske, vaskulære, metabolske og neoplastiske sykdommer i hjernen og hjernehinner, men de har mindre diagnostisk relevans.
Ved bakteriell meningitt har laktat-konsentrasjon >3,5 mmol/L en diagnostisk sensitivitet på nesten 100%, en spesifisitet på ca. 93% og en positiv prediktiv verdi (PPV) på 48%. Høye laktat-konsentrasjoner ses også ved tumorer, kramper, synkoper og medfødte stoffskiftesykdommer i hjernen.
Ved vellykket antibiotisk behandling synker laktat-konsentrasjonen i spinalvæske i løpet av 10 dager.
 

Analysemetode

Cobas c702 (Roche Diagnostics)


 

Sist oppdatert 06.11.2022