Methemoglobin

​B-Methemoglobin


Se også Oksygenstatus/Oksymetri

Referanseområde

< 1% 

Lit. Beutler E et al. Methemoglobinemia and sulfhemoglobinemia. Williams WJ et al. Hematology, 4th ed. New York: McGraw-Hill 1990: 743.

Indikasjoner

  • Uklar cyanose
  • Overvåking av terapi med Dapson
  • Toksisk methemoglobinemi pga. oksideringsmidler, klorater, nitro-forbindelser, etc.
  • Mistanke om hemoglobin M-sykdom
  • Mistanke om hereditær methemoglobinemi, f.eks. Cytochrom B5-reduktase-mangel

Prøvetaking/prøvemateriale

Arterialisert kapillarblod eller venøst blod

Tolking

Methemoglobin er et hemoglobinderivat der to-verdig jern ble erstattet med tre-verdig-jern pga. oxsidasjon. Denne hemoglobinformen er veldig stabilt og kan ikke lenger binde, transportere eller frigjøre oksygen. I tillegg øker methemoglobin affiniteten til oksygen av resterende hemoglobin ved å forskyve oksygen dissosiasjonskurven til venstre. I cellene reduseres methemoglobin til hemoglobin med hjelp av enzymet cytochrom-B5-reduktase. Derfor foreligger <1% av det sirkulerende hemoglobinet som methemoglobin.
Symptomer ved methemoglobinemi er cyanose (>10% Met-Hb) og pustevansker, hodepine, hjertebank, svimmelhet (>20% Met-Hb). Ved Met-Hb >30-40% kan det ses i tillegg symptomer av oksygenmangel, særlig i hjernen. Verdier mellom 60 og 80% anses som dødelig.

Metode

Siemens tonometriRAPIDPoint 500,  Molde: I tillegg Oksimetri ved 128 bølgelengder, Radiometer ABL 800 Flex 

Sist oppdatert 25.02.2021