Oksygenstatus / Oksymetri

​B-Oksygenstatus/Oksymetri

Se også: Syre/base-status

Referanseområde

 

pO2 i arterielt blod:
 
Ved fødsel 1,1 – 3,2         kPa​
5-10 min 4,4 – 10,0 kPa
30 min 4,1 – 11,3 kPa
1 time 7,3 – 10,6 kPa
1 d 7,2 – 12,6 kPa
2d – 60 år 11,0 – 14,4 kPa
61 – 70 år >10,6 kPa
71 – 80 år >9,3 kPa
>80 år >8,0 kPa
 
O2-metning: 95 – 98 %
O2-Hb: 94 – 98 %
Met-Hb: ≤ 1,3 %
CO-Hb: ≤ 1,7 %

Indikasjoner

Alvorlige tilstander der det er tale om svikt i blodets og/eller vevenes oksygen-tilførsel. Oftest i tillegg til syre/base status undersøkelser (se dette). Kullos-forgiftning, methemoglobinemi som følge av forgiftninger eller sjeldne medfødte enzymdefekter.

Prøvetaking/prøvemateriale

Generelt anaerobe betingelser som for syre/base status. Heparinblod. Prøven må analyseres innen 15 min.

Tolking

COHb og MetHb kan tolkes direkte ut fra indikasjonen. CO-Hb verdier er høyere hos røykere.
O2-Hb og O2-metning forteller om lungenes oksygenerings-evne, om shunting av blod fra det lille til det store kretsløp, om virkningene av O2-behandling og respirator-behandling samt transfusjoner, spesielt av blodlegemer. O2-metningen er forholdet mellom oksygenert Hb og Hb som kan oksygeneres (O2-Hb + HHb). Derimot er O2-Hb (oksyhemoglobinfraksjon) forholdet mellom oksygenert Hb og total-Hb (alle Hb-fraksjoner, inkludert dyshemoglobiner som ikke kan oksygeneres).

Analysemetode

Absorbsjonsfotometri ved flere bølgelengder. RAPIDPoint 500 (Siemens Healthineers).

Sist oppdatert 15.05.2023