Protein (Sp-Protein), total

​Sp-Protein, total


Se også SP-Cerebrospinalvæske-undersøkelser

Referanseområde

Barn og voksne ≥12 år     0,20-0,40   g/L
1 mnd - 12 år                     0,20-0,31   g/L

Indikasjoner

Mistanke om forstyrrelse i blod-hjernebarrieren.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL spinalvæske.

Tolking

Høye verdier sees ved en rekke inflammatoriske tilstander i såvel parenkym som i meninger, og ved tumores. Samtidig sees ofte celleøkning. Kraftig økning av Sp-Protein uten samtidig celleøkning kan sees ved avstengningssyndrom og polyradikulitt. Feilkilde: Blod-tilblanding kan gjøre resultatet umulig å vurdere.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 27.07.2021