Seksualhormon bindende globulin (SHBG)

​S-Seksualhormon bindende globulin (SHBG)


Analyseres i Ålesund

Se også Fri androgen indeks

Referanseområde

Referanseområdet: tilsvarer 2,5.-97,5. persentil av en frisk populasjon

                  Menn               Kvinner
1-10 år      22-186             23-167       nmol/L
10-18 år    ikke etablert   ikke etablert
18-50 år    12-60               20-141       nmol/L
≥ 50 år       18-72               20-141       nmol/L

Lit.: Zec I et al. Reference intervals for reproductive hormones in prepubertal children on the automated Roche cobas e411 analyzer. Clin Biochem 2012;45:1206-1212.

Indikasjoner

 • Mistanke om hyperandrogenemi hos kvinner
 • Mistanke om androgenmangel hos menn

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. 

Tolking

Høye verdier:

 • Økt alder
 • Veksthormonmangel
 • Androgenmangel
 • Hyperthyreose
 • Leversykdommer
 • Graviditet
 • P-pille
 • Antiepileptika

Lave verdier:

 • Adipositas
 • Hyperinsulinemi
 • Akromegali
 • Glucocorticoider
 • Hyperandrogenemi
 • Progesteron-overskudd
 • Hypothyreose

Ca. 45% av testosteron i blodet er bundet mot seksualhormonbindende globulin (SHBG) og resten mot albumin. Kun ca. 2% er fri testosteron. Østrogener blir også bundet av de to transportproteinene men bindingsaffiniteten er mindre. Kun fri testosteron er biologisk aktiv og gjenspeiler best pasientens klinisk situasjon. SHBG-konsentrasjonen påvirker forholdet mellom fri testosteron og fri østradiol. Generelt er korrelasjonen mellom fri testosteron og total testosteron bra og derfor kan beregningen av fri testosteron unngås. Hos pasienter med bl.a. adipositas, nefrotisk syndrom, leversykdommer er det anbefalt å bruke SHBG sammen med testosteron for å beregne fri-androgen-indeks (fri testosteron-indeks) som har en høyere diagnostisk sensitivitet og spesifisitet enn testosteron alene.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e602 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 14.12.2023