Spektrofotometri

​Sp-Spektrofotometri

Alternativt analysenavn: Sp-Xantokromi

Se også  SP-Cerebrospinalvæske-undersøkelser

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Mistanke om subarachnoidalblødning, der CT-undersøkelsen er negativ

Prøvetaking/prøvemateriale

2 mL spinalvæske. Prøven skal tas tidligst etter 12 timer etter begynnelsen av symptomer, slik at det er nok tid for konvertering av heme til bilirubin. Dette for å reduserte falsk negative resultater.
Lumbalpunksjon for spektrofotometrisk undersøkelse kan ikke gjentas pga. høy sannsynlighet for å generere et falskt positivt resultat da.

Tolking

Subarachnoidalblødning (SAB) er assosiert med høy mortalitet (50-60 %). Mortaliteten øker betydelig (opp til 80 %) ved re-blødning, dersom diagnosen ikke blir stilt korrekt. Spektrofotometrisk undersøkelse brukes for å utrede om pasienten har hatt subarachnoidal-blødning.
Erytrocyttene lyserer innenfor 3-5 timer etter blødning og hemoglobin frigjøres (rød farge). Oxyhemoglobin metaboliseres til bilirubin. Metaboliseringen er tidsavhengig og signifikante konsentrasjoner kan detekteres spektrofotometrisk etter 9-15 timer.
Bilirubin dannes kun in vivo. Derfor er bilirubin den mest spesifike metaboliten for å skille mellom reell blødning og iblandet blod som skyldes traumatisk Prøvetaking/prøvemateriale: Tilstedeværelsen av bilirubin i spinalvæske tatt 6-12 timer etter ictus hos pasienter med mistenkt SAB er nesten diagnostisk.

NB! Analysen er kun indisert ved negativ CT-undersøkelse og mistanke om SAB.
Alle resultater rapporteres med individuell kommentar.  

Sist oppdatert 16.04.2024