Svangerskapsimmunologi + infeksjonsserologi

​B-Svangerskapsimmunologi + infeksjonsserologi.


Se for øvrig B-Blodtyping.
 

Prøvetaking/prøvemateriale

Prøve taes i svangerskapsuke 6-12( må ikke tas før uke 6)

1 glass EDTA-blod (6 ml), til blodtype og antistoffscreening
1 glass serum (4 ml gelglass – sentrifugert) til infeksjonsserologi
 
Dersom prøven blir tatt før anbefalt tidsperiode kan dette gi falsk negativ blodtypeantistoffsvar.
 

Tolkning av antistoffscreening

Normalt negativ. Ved påvist irregulære blodtypeantistoff, vil det bli utført identifisering av antistoffet. Dersom det er et spesifikt antistoff som kan påvirke fosteret, vil prøven titreres for å finne antistoffets styrke.
Anbefaling om videre oppfølging, kommer i besvarelsen av prøven.
 

Tilleggsrekvirering ved positiv antistoffscreening på irregulære blodtypeanstistoff.

Ved positiv antistoffscreening på irregulære blodtypeantistoff, tilleggsrekvirerer laboratoriet de analysene som kreves for å identifisere antistoffet og evt. finne dets styrke.
Ved spesielle funn kan det bli aktuelt å videresende prøven til andre laboratorier for videre utredning. Rekvirenten vil få melding om dette i en midlertidig rapport.
 

RhD negative gravide

Types den gravide til RhD negativ og det ikke påvises immunt anti-D, tas to EDTA prøver à 6 mL i svangerskapsuke 24. Den ene prøven vil bli brukt til føtal genomisk RhD-typing og den andre til blodtypeantistoffscreening.
Begge glassene sendes uåpnet, samme dag til St. Olavs HF; Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT).
Bruk deres rekvisisjon: Fyll ut rekvisisjonen så nøyaktig som mulig. Spesielt viktig er det å oppgi korrekt prøvetakingsdato og termin. Prøve og rekvisisjon sendes Laboratoriemedisinsk klinikk så snart som mulig (må være framme innen 5 dager etter prøvetaking). Prøven oppbevares ved 4°C inntil den sendes.
Skriv inn Kopi rekvirent til: svangerskapspoliklinikk ved det sjukehuset det antas at fødselen skal skje.
 

Types fosteret til RhD positiv eller analysen er inkonklusiv, og det ikke påvises immunt anti-D, skal det gis prenatal RhD-profylakse i svangerskapsuke 28. Dette skal inntil videre utføres i spesialisthelsetjenesten og dokumenteres på kvinnens Helsekort for gravide. Det må sendes henvisning for prenatal RhD-profylakse i svangerskapsuke 28 fra den gravide sin fastlege eller faste jordmor til aktuell svangerskapspoliklinikk. 

Sist oppdatert 14.12.2023