Testosteron (total)

​S-Testosteron


Analyseres i Ålesund.

Se også Fri androgen indeks og fritt testosteron


Referanseområde

Referanseområdet tilsvarer 2,5.-97,5. persentil av en frisk populasjon

                     Menn        Kvinner
0-1 år           ≤0,4           ≤0,7         nmol/L
1-6 år           ≤0,4           ≤0,4         nmol/L
6-11 år         ≤0,8           ≤0,8         nmol/L
11-16 år       ≤28,8         ≤2,7         nmol/L
16-18 år       3,6-35,1     ≤2,7         nmol/L
18-50 år       5,8-24,2     ≤1,6         nmol/L
≥ 50 år          5,8-24,2     ≤1,2         nmol/L

Lit.: Kulasingam V et al. Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000-analyzer-A CALIPRE pilot study. Clin Biochem 2010;43:1045-1050.  


Indikasjoner

Viriliseringsproblematikk hos kvinner, manglende, sviktende virilisering hos menn, tumorer, unormal pubertetsutvikling hos barn. Se også under Seksual Hormon Bindende Globulin (SHBG).

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Må tas om morgenen på grunn av døgnvariasjon.

Tolking

Det er fritt testosteron som virker. I blodet er det bare 2% av testosteron som er fri og biologisk virksomt. Den største delen er bundet mot proteiner, særdeles SHBG. Derfor vil samtidig analyse av SHBG i mange tilfeller være av interesse. Pasienten kan ha normal total testosteron og likevel ha forhøyet fritt testosteron. LH stimulerer testosteronproduksjonen med virkning på Leydigcellene (FSH stimulerer spermieproduksjonen via Sertolicellene). 
Særlig interesse hos kvinner: virilisering, PCO-syndrom (polycystiske ovarier), tumorer, binyrebarkhyperplasi.
Total-testosteron kan være normal hos kvinner med hirsutisme på grunn av høy konsentrasjon av fritt testosteron.
Særlig interesse hos menn: hypogonadisme, impotens, pubertas tarda, hypopituitarisme, Klinefelter syndrom, Down syndrom, levercirrhose, stort alkoholmisbruk.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 14.12.2023