Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)

​S-Thyroxin, fritt (Fritt T4, FT4)


Referanseområde


0-7 d              11,0-32,0   pmol/L
7 d-4 mnd     11,5-28,3   pmol/L
4 mnd-1 år    11,9-25,6   pmol/L
1-7 år             12,3-22,8   pmol/L
7-12 år           12,5-21,5   pmol/L
12-20 år         12,6-21,0   pmol/L
20 år            12,0-22,0   pmol/L


Referanseintervall for gravide: 

Første trimester     12,1–19,6  pmol/L
Andre trimester       9,6–17,0   pmol/L
Tredje trimester       8,4–15,6   pmol/L

Indikasjoner      

  • Mistanke om hyperthyreose
  • Mistanke om latent hyperthyreose
  • Deteksjon av hypothyreose under amiodaronterapi

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Hos pasienter som tar tyroxin bør prøven tas medisinfastende.

Tolking

Se under omtalen av S-TSH.
Høye verdier:
primær hyperthyreose, veldig sjelden: sekundær hyperthyreose, medikamenter.

Lave verdier:
Hypothyreose (primær/sekundær) 

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 01.03.2021