Transferrinmetning

​S-Transferrinmetning


Referanseområde

Alder Menn Kvinner Enhet
0 - 12 mnd 4 - 59 4 - 59 %
1 - 14 år 7 - 39 7 - 39 %
14 - 18 år 10 - 58 5 - 44 %
18 - 50 år 15 - 57 10 - 50 %
≥ 50 år 15 - 57 15 - 50 %

Indikasjoner

  • Mistanke om mangel av funksjonsjern.
  • Mistanke om jernlager.
  • Vurdering av jern-omsetning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Pasienten bør være fastende.

Bakgrunn

Transferrin er hovedtransportproteinet for jern i serum. Transferrinmetningen er kvotienten av Jern-/Transferrinkonsentrasjon og blir angitt i %. For beregning av Transferrinmetning er samtidig bestemmelsen av jern nøvendig. Bestemmelsen av Tranferrinmetning anses mer relevant for diagnosen av jernmangel og jernlager enn bestemmelsen av TIBC.

Tolking

Transferrinmetningen bør kun vurderes hvis det foreligger ingen akuttfase-reaksjon.
Høye verdier:
Permanent høy Transferrinmetning og høy Ferritin (unntatt i tidlig stadium) gir mistanke om hereditær hemokromatose. Ved Transferrinmetning >55% hos menn (>50% hos kvinner) og Ferritin >300 µg/L er den positive prediktive verdien for hereditær hemokromatose 94%. Høye verdier finnes også ved sekundære hemokromatose (f.eks. hyppige blodtransfusjoner, hemoglobinopatier), hemolytisk, sideroblastisk og megaloblastisk anemi, medikamentinduserte anemi og blyintoksikasjon.
Lave verdier:
Som regel er lave verdier assosiert med jernmangel. Generelt er Transferrinmetningen alene ikke egnet for å vise manglende forsyning av hematopoese med jern for kritiske persongrupper: gravide kvinner, barn under vekst, alkoholiker. Transferrinmetningen kan heller ikke brukes for å diagnostisere jernmangel ved tilstander med forhøyt (Østrogene) og redusert Transferrinproduksjon (leverskade) og ved tap av Transferrin (Proteinutskillelse).

Analysemetode

Transferrin måles ved ECLIA, Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 14.12.2023