Illustrasjon: Blodgiver

Blodgivar

Informasjon til deg som vil bli blodgivar.

​Blod kan ikkje framstillast på nokon måte, og må derfor bli gitt. Blod er uerstatteleg for å kunne behandle svært mange sjukdommar og skadar. Utan blodgivarar er det mange pasientar som ikkje hadde overlevd.

Alle kan kome i ein situasjon der ein sjølv, familie eller vener treng blod frå blodbanken. Blodgivarane våre er den ressursen sjukehuset er heilt avhengig av for å kunne gi pasientar det tilbodet dei har behov for.

Registrer deg som blodgivar

Ønsker du å bestille ny time for å gi blod, eller endre timen din, kan du sende e-post.

Blodbanken Kristiansund: Fellesbruker.Blodbanken.Kr.sund@helse-mr.no

Blodbanken Molde: blodbanken.molde@helse-mr.no

Blodbanken Volda: blodbankvolda@helse-mr.no

Blodbanken Ålesund:

Sist oppdatert 13.01.2021