Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund tilbyr tenester innan blodprøvetaking og eit breidt spekter av biokjemiske analysar, i tillegg til blodbanktenester. Her blir prøver både frå sjukehuset og primærhelsetenesta analyserte.

Opningstider for poliklinisk prøvetaking er måndag - fredag kl. 07:30 - 15:00 med unntak frå tysdag som er langope til kl. 20:00 (unntak for påske, jul og sommarferie). Barn under 10 år må komme før kl. 15:00. Sjå fleire detaljar under kontaktinformasjon.
 
Ver merksam på at poliklinisk prøvetaking etter kl. 15:00 blir utført berre etter avtale med rekvirenten.

Dersom det må takast blodprøve etter kl. 15:00, må ein dessverre rekne med litt ventetid. Bioingeniør på vakt kan vere opptatt med prøvetaking og analysering knytt til akutte situasjonar. 

Ved Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund er prøvetaking, det meste av aktiviteten på blodbanken og over 85 % av analysevolumet akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 15189. Denne standarden stiller spesifikke krav til laboratoriet sitt personale, opplæring, internrevisjon, utstyr, prosedyrar, arkivering, tilgjengelegheit og anna. For å oppretthalde akkrediteringa blir laboratoriet vurdert av eksterne bedømmarar om lag ein gong årleg.

Oversikt over akkrediterte analysar, analytisk variasjon og akkrediteringsdokument finnast i oversikta over analysar og undersøkingar.

For historisk akkrediteringsomfang, kontakt seksjonen.

 

Ny bestillingsportal er innført for prøvetakingsutstyr i Helse Midt-Norge frå 22.04.2024

Bestillingsportalen finn du her: Bestillingsportal prøvetakingsutstyr – Helse Midt-Norge (helse-midt.no). 

Vi tilbyr våre rekvirentar prøvetakingsutstyr, etikettar, samleposar, sendingshylser, rekvisisjonar og konvoluttar, på vilkår av at prøvene blir rekvirert hos og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal.

Varene sendast frå regionalt logistikksenter på Heimdal, og leverast på same måte som tidlegare, med intern levering ved henting av prøver eller via Bring. Forventa leveringstid er 3-5 arbeidsdagar.

Oversikt over dei ulike rekvisisjonsblankettane våre finn du i laboratoriehandboka.

Nokre ting å vere obs på i den nye bestillingsløysinga

Butterfly kan dessverre ikkje lenger kjøpast direkte frå oss, dette må kjøpast frå andre, til dømes NorEngros.

Du finn ikkje UN etikettar til å klistre på samleposer for sending av fleire konvoluttar i den nye løysinga. Desse kan du få ved å ta kontakt med oss på mail eller telefon, sjå kontaktinfo lenger nede.

Pga samordning av ein del prøvetakingsutstyr i regionen kan det vere at du ikkje finn akkurat dei same varene som tidlegare, men du skal fortsatt finne dei som trengs for prøver som sendast til oss for analysering. Til dømes ligg ikkje ein del spesialrør inne i den nye bestillingsløysninga, feks delvolumsrør (med kvit ring), desse kan sjølvsagt ved behov fortsatt fåast frå oss, i små kvanta, på vilkår av at prøvene vert rekvirert hos og sendt til laboratoria i Helse Møre og Romsdal. Ta kontakt med Medisinsk biokjemi og blodbank ved ditt sjukehus på e-post eller telefon for å bestille.

Om det er varer du likevel tenker manglar i løysinga, ta kontakt, så vil vi vurdere om det er noko vi må få lagt inn.

Kontakt oss

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund al.medisinsk.biokjemi@helse-mr.no

Telefon: 70 10 56 00

Registrering

Om du ikkje alt er registrert, kan du registrere deg på Bestillingsportal prøvetakingsutstyr – Helse Midt-Norge (helse-midt.no), trykk på knappen for «Opprett bruker».
Deretter registrerer du deg slik:

 1. Finn di eining i rekvirentoversikta nederst i skjemaet (bruk søkefeltet for å finne lett fram).
 2. Velg di eining, og du vil få beskjed om å aktivere rekvirenten. Trykk på markert tekst for å gjere dette.
 3. Fyll inn eit telefonnummer og ei epostadresse som er eit felles kontaktpunkt for eininga (typisk post@eksempel...)

No har du aktivert di eining for bestillingar. Du vil få ein e-post der du kan følgje framgangsmåten for å opprette passord og deretter logge deg inn i systemet 
Når du har logga deg inn i systemet som eining/rekvirent kan du opprette fleire bestillarar som alle kan bestille prøvetakingsutstyr på vegne av aktuell eining/rekvirent.
 
Har du spørsmål eller treng hjelp med å komme i gang? Les brukardokumentasjonen her: https://hmn-bestillingsportal-ls.helse-midt.no/dokumentasjon/ eller kontakt oss på 
HMN.provetakingsutstyr@stolav.no

OBS! For enkelte rekvirentar, tilknytt Norsk Helsenett, har det vore problem med å komme seg inn i den nye bestillingsløysinga. Dette skal no vere retta, så prøv gjerne på nytt om du har hatt problem tidlegare. Har du framleis problem, send beskjed til HMN.provetakingsutstyr@stolav.no.

Sjå også informasjon frå oss i Bioposten

2024

Nr 4 2024 Diagnostikk av cøliaki
Nr 3 2024 Innføring av aldersjusterte beslutningsgrenser for vitamin B12

2023

Nr 14 2023 Ny enhet og nytt referanseintervall for AFP
Nr 13 2023 Oppstart av analysen Ammoniakk ved medisinsk biokjemi og blodbank Molde
Nr 12 2023 Ny metode for serumproteinelektroforese i Molde
Nr. 11 2023 Samling av allergidiagnostikk​​
Nr. 10 2023 Overgang til ny metode innen allergidiagnostikk​
Nr. 8 2023 Ny analyse Leverfibrose score FIB-4​​
Nr. 5 2023 Elektronisk svaroverføring: Bruk av feil NLK-kode for fritt T3
Nr. 4 2023 Nedleggelse av analysen U-elektroforese og innføring av serum frie lette kjeder i Molde 
Nr. 2 2023 Ny standardisering av CDT
Nr. 1 2023 Ny metode for Kalprotektin i avføring
Intruksjon for prøvetaking til Kalprotektin i avføring​

2022

Nr. 13/2022 Viktig påminning om rekvisisjonar til Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund​
Nr. 10/2022 Nye analyser Retikulocytt-hemoglobin og RDV CV%
Nr. 07/2022 Ny analysemetode for APC-resistens
Nr. 06/2022 Forsendelse og innhenting av prøver til HMR i påska 2022​​
Nr. 04/2022 Ny analyse Non-HDL kolestrol
Nr. 02/2022 Ny metode for analysering av albumin i urin

2021​

Nr. 17/2021 Nye metoder og referanseintervall for koagulasjonsanalyser
Nr. 16/2021 Ny analyse HE4 i serum
Nr. 15/2021 Ny analyse Cystatin C
Nr. 14/2021 Bruk av RST-rør til glukosebelastning
Nr. 12/2021 Analysering av CD4 og D8
Nr. 11/2021 Ny analysemetode for anti_TPO Molde
Nr. 10/2021 Tekniske problemer med svarrapportene
Nr. 05/2021 Viktig informasjon etter innføring av ny felles RoS og Epic Beaker
Nr. 04/2021 Nye rekvisisjonar medisinsk biokjemi og medisnsk mikrobiologi Ålesund
Nr. 03/2021 Endring av enhet for etanol
Nr. 02/2021 Endring av enhet for retikulocytter

2020

Nr. 10/2020 Immunologisk test på okkult blod i avføring (iFOB)
Nr. 06/2020 Aldersavhengige grenseverdier for D-dimer
Nr. 05/2020 Prøvetaking av pasienter som har covid-19
Nr. 04/2020 Nytt tilbud innen allergidiagnostikk
Nr. 03/2020 Analysering av procalcitonin
Nr. 02/2020 Viktig ved prøvetaking til iFOB
Nr. 01/2020 Ny analyse S-Bikarbonat (total CO2)

Eldre skriv kan skaffast på førespurnad til avdelinga.

 

 

Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund

Seksjonsleiar Marie Nora Roald
marie.nora.roald@helse-mr.no

Assisterande seksjonsleiar Camilla Jensen Pedersen
camilla.jensen.pedersen@helse-mr.no

Ulike fagområde ved avdelinga

Blodbanken - Fagbioingeniør Bodil Stige
bodil.stige@helse-mr.no

Hematologi/koagulasjon - Fagbioingeniør Ida Kristin Dyrkorn ida.kristin.dyrkorn@helse-mr.no

Automasjon
Fagbioingeniør Siw Berbu
siw.berbu@helse-mr.no

Fagbioingeniør Astrid Lied
astrid.lied@helse-mr.no

Fagbioingeniør Janita Berg
janita.berg@helse-mr.no

Protein/allergi - Fagbioingeniør Hilde Annie Gjertsen
hilde.a.gjertsen@helse-mr.no

Service - Fagbioingeniør Beate Eikrem
beate.eikrem@helse-mr.no

Lab ekspedisjon - Kontorfagleg koordinator Ingunn Aklestad Brautaset ingunn.aklestad.brautaset@helse-mr.no

Kontakt

Telefon

 • Måndag 07:15 - 19:00
 • Tysdag 07:15 - 19:00
 • Onsdag 07:15 - 19:00
 • Torsdag 07:15 - 19:00
 • Fredag 07:15 - 19:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Vi har blodprøvetakingspoliklinikk i 1. etasje. Følg skilting til "Blodprøver/blodprøvetaking".

Adresse

Tirsdag er det langope til kl. 20:00. Barn under 10 år må komme før kl. 15:00. Merk at tirsdag 26. mars 2024 (påskeveka) og at tirsdagar i sommarferieavviklinga frå 24. juni - 18. august 2024 stenger vi kl. 15.00.
Opningstider
 • I dag 07:30 - 15:00
 • Måndag 07:30 - 15:00
 • Tysdag 07:30 - 20:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5