BIOPOSTEN

Bruk alltid nyeste versjon av original rekvisisjoner

Nyeste rekvisisjoner må alltid brukes.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 14.11.2017
Sist oppdatert 15.11.2017

​Vi minner om at det alltid skal benyttes nyeste versjon av original-rekvisisjoner.
Gamle utgaver må kastes.