BIOPOSTEN

Feilkilder ved analyse og vurdering av kalium

Pseudo-hyperkalemi

Overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi Jon Kvannes
Publisert 14.11.2017
Sist oppdatert 15.11.2017

​Intracellulær kalium er mye høyere enn ekstracellulær kalium. Når blod koagulerer, frigjøres kalium fra trombocytter. Derfor er kalium i serum som regel høyere enn i plasma, vanligvis ca. 0,2 mmol/L. Ved trombocytose er forskjellen større. Ved trombocytter 700-800 x109/L viste en studie1 at S-kalium i gjennomsnitt var ca. 0,5 mmol/L høyere enn P-kalium. Ved trombocytter 1000 x 109/L var forskjellen i snitt ca. 1,0 mmol/L. Hvis man bedømmer serum-kalium uten å ta hensyn til dette, kan det føre til feilaktig utredning og eventuell behandling av falsk forhøyet S-kalium; eller til falsk normal S-kalium hos pasient med reell hypokalemi. Falsk i forhold til plasma-kalium in vivo. Beste måten å unngå dette er sannsynligvis å måle kalium i plasma hos pasienter med trombocytter > 700 x109/L. På sykehusene i HMR brukes nå nesten bare serum til klinisk kjemi analyser. Kalium kan da enten analyseres i plasma eller i blodgassprøve (arterielt eller venøst). Ved uttalt leukocytose (> 100 x109/L) kan S-kalium bli falsk forhøyet pga. lekkasje fra leukocytter. Det beste er sannsynligvis å måle kalium i blodgassprøve, kan tas venøst.

Ved KLL er leukocyttene skjøre og kan lett bli ødelagt, også ved sentrifugering av antikoagulert blod til plasma2. Det beste er sannsynligvis å måle kalium i blodgassprøve.

Hvis serum eller plasma blir stående lenge i kontakt med blodlegemene før sentrifugering, kan kalium lekke ut av erytrocytter og leukocytter, samtidig som natrium går inn i cellene. Særlig skjer dette hvis blodet står kjølig fordi natrium/kalium-pumpen, som opprettholder den transmembrane gradienten, hemmes av kulde. Dette gir ikke hemolyse, derfor vanskelig å oppdage. Blodprøve til kalium eller natrium må ikke settes i kjøleskap før serum eller plasma er skilt fra blodlegemene.

Hemolyse i prøven gir falsk økt S/P-kalium, men vil som regel bli oppdaget ved analyse på laboratorienes stormaskiner, da disse detekterer økt hemolyseindeks.

Bruk av muskelpumpen og langvarig stase gir også falsk økt S/P-kalium.

Reagensrør frå laboratoriet
1.Eilertsen, Ulveland, Nerdrum: Trombocytose og hyperkalemi, Tidsskr Nor Legeforen 2000; 120:512-3 2.Åsberg, Aakre: Falskt for høye målinger av kalium i plasma og serum – mange årsaker og ukjente konsekvenser, Klinisk biokjemi i Norden 2011, Nr. 2, vol. 23, s. 43-5