BIOPOSTEN

Høyt biotin-inntak kan medføre falske laboratorieresultater

Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 19.06.2018
Sist oppdatert 28.02.2024

​Inntak av biotin, også kjent som vitamin B7, har blitt populært i det siste fordi folk tror at dette vil støtte sunn vekst av negler, hår og hud. Biotin finnes f.eks. i helsekostpreparater. Den anbefalte dagsdosen for voksne er 30 µg men mange biotinprodukter på markedet inneholder mye mer biotin, opp til 10.000 µg. I tillegg har noen nye studier vist at høydose biotin med doser opp til 300.000 µg har en effekt på nevrodegenerative sykdommer, f.eks. progressiv multippel sklerose.

Svært høye biotin-konsentrasjoner i pasientens blod kan interferere med laboratorieanalyser som baserer seg på immunologiske metoder. Ved avdeling for medisinsk biokjemi blir bl.a. metoden for fritt T4, fritt T3, TSH og troponin T påvirket. Interferensen kan medføre falsk for lave og falsk for høye prøvesvar, avhengig av analysemetode. Graden av interferensen varierer for ulike analyser og er avhengig av biotindose og tidspunkt for prøvetaking etter siste inntak. Internasjonalt er det blitt registrert et økende antall tilfeller hvor pasienter ble feilbehandlet eller ikke behandlet på grunn av falske prøvesvar grunnet interferens med biotin. I USA ble det rapportert et dødsfall hvor pasienten fikk målt falskt for lav troponin på grunn av svært høy biotin-konsentrasjon.

Det er viktig å være klar over at biotin-interferens kan være en årsak hvis pasientens analyseresultat ikke er i samsvar med pasientens kliniske tilstand. Pasienter som bruker høye doser biotin må få beskjed om å utsette inntaket i noen dager før prøvetaking.


Lutz Schwettmann, laboratoriefaglig rådgiver, Avdeling for medisinsk biokjemi