Noklus

Noklus arbeider med kvalitetssikring av laboratorieundersøkelser i primær- og spesialisthelsetenesta. Hovudkontoret ligg i Bergen (Haraldsplass diakonale sjukehus), medan laboratoriekonsulentar (bioingeniørar) og legespesialistar er tilknytta dei lokale helseforetaka. Noklus har samarbeidsavtale med dei fire regionale helseforetaka. I Helse Møre og Romsdal har Noklus tre laboratorierådgivarar og ein laboratoriespesialist tilsett.

Noklus arbeider for at laboratorieundersøkingar blir rekvirert, utført og tolka korrekt og i samsvar med pasienten sitt behov for utgreiing, behandling og oppfølging.

Les meir og finn kontaktinformasjon til Noklus i Helse Møre og Romsdal 

 

Kontakt

Telefon

Ta direkte kontakt med laboratoriekonsulentane

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund