Seineffektpoliklinikken

Etter avslutta kreftbehandling er forventninga frå både pasientar og pårørande ofte at helsa skal bli som før, men slik er det ikkje for alle. Mange pasientar opplev plagsomme seineffektar etter kreftsjukdom/behandling og i nokre tilfelle oppstår dei mange år etter avslutta kreftbehandling.

I Seineffektpoliklinikken har vi eit tverrfagleg team beståande av kreftsjukepleiar, kardiolog, fysikalsk medisiner (rehabilitering), kreftlege og barnelege. I tillegg samarbeidar vi med alle seineffektpoliklinikkar i Norge. 

Pasientar som har alvorlege og kompliserte seineffektar eitt år etter kreftbehandling, kan bli tilvist til Seineffektpoliklinikken for vurdering og behandling. Det er fastlegen din som kan tilvise til behandlinga. 

Les meir om seineffektar på Kreftforeninga sine nettsider

Målgruppa for poliklinikken er:

  • Tid sidan kreftbehandling >1 år
  • Begrunna mistanke om at dei aktuelle plager er knytta til tidlegare kreftsjukdom/behandling
  • Vaksne (>18år)

Aktuelle pasientar tilvisast elektronisk via Kreftavdelinga i Ålesund og merkast «Poliklinikk for seineffekter». Ved tilvising ber vi om at ein nyttar mal for «den gode henvisning», men alle tilvisingar må innehalde punkta som er satt opp i vedlagte mal.

Mal for tilvising

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

1. etasje i kreftbygget.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5