Et par kvinner på sykkel

Pusterommet Ålesund

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling.  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft. Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.  Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Aktiv mot kreft etablerer treningssenter for kreftpasientar på norske sjukehus for å få fysisk aktivitet inn som ein del av kreftbehandlinga. Treningssentera blir kalla Pusterom, fordi brukarane både kan auke pulsen og pusten, men også få eit pusterom frå ein vanskeleg kvardag.

Her kan du få rettleiing og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i ein avgrensa periode etter kreftbehandling. Pusterommet set fokus på betydinga av fysisk aktivitet og trening som kilde til meistring, både fysisk og psykisk, i samband med kreftsjukdom. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Sidan 2008 er det etablert 16 Pusterom rundt omkring i Noreg. 15 er lokalisert inne på sjukehusa.

Timeplan, aktivitetar og utflukter

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:00 - 15:00
  • Tysdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Pusterommet ved Åse Hotell

Åsehaugen 15 
Ålesund sjukehus

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

UTE-PUSTEROMMET

Ute-Pusterommet er ein utandørs treningspark for alle, og ikkje minst for kreftpasientar som får tilbod om tilpassa fysisk aktivitet under og etter behandling.
Les meir om Ute-Pusterommet
En gruppe mennesker som løper på en gressmatte

Pusterommet Live

Digitale treningsøkter som blir sendt LIVE frå Pusterommet! Nye økter kvar vekedag.
Pusterommet Live, aktivmotkreft.no
Ikon, Pusterommet Live

Pusterommet heime

Her får du komplette treningsøkter som du kan gjennomføre heime, nesten akkurat slik som du vil oppleve det i Pusterommet. Du treng ikkje anna utstyr enn eit par sko, og du vel økt og intensitet etter eige ønske og dagsform. Lykke til!
Pusterommet heime, aktivmotkreft.no
Logo