Et par menn som ser på en dataskjerm

Stråleterapien, Ålesund

Stråleterapiavdelinga har to moderne behandlingsmaskiner. Vi gir strålebehandling til dei aller fleste pasientgrupper. Strålebehandlinga vert planlagt og gjennomført i eit tverrfagleg samarbeid mellom lege, medisinsk fysikar og stråleterapeut. I tillegg har vi ingeniørar som sørgjer for at det tekniske utstyret fungerer etter føreskriftene og sekretærar som tek imot deg når du kjem.

Velkomen til stråleterapien

Vi har laga ein video som gir deg ein introduksjon til det som skjer når du er pasient hos oss.
Velkomen til stråleterapien
Et rom med skrivebord og datamaskin

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Stråleterapien finn du i første etasjen på kreftavdelinga.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Opningstider Stråleterapien

  • I dag STENGT
  • Måndag 08:00 - 15:30
  • Tysdag 08:00 - 15:30
  • Onsdag 08:00 - 15:30
  • Torsdag 08:00 - 15:30
  • Fredag 08:00 - 15:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Praktisk informasjon

​Det kostar ingenting for sjølve strålebehandlinga, men det er ein eigenandel når du treff lege i samband med strålebehandling. Dette gjeld ikkje dersom du har frikort. Du kan betale med kort eller få med deg ein giro. Om du ønskjer å betale kontant, må du gjere det ved informasjonen ved hovudinngangen på sjukehuset.

​Har du med barn når du kjem til behandling? Vi har to leikerom ved Kreftavdelinga, eit ved sengeposten og eit like ved stråleterapien i første etasje. Her kan barna leike eller slappe av mens du får behandling, anten det er ved sengeposten, poliklinikken eller stråleterapien.

​Om du ønskjer kan du ha med deg pårørande til behandlinga. Barn og unge synest ofte det er betryggande å vite kva som skjer under strålebehandlinga. Familie forøvrig og vener er sjølvsagt også hjarteleg velkomne til å vere med.

Vi ber om at pasientar som treng sjukmelding ordnar dette hos fastlegen. Du kan gjerne vere i arbeid under behandlingsperioden dersom du er i form til det.  

​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

Pusterommet i Kristiansund

Pusterommet i Ålesund 

 

Kurs og møter