Oppdaterte råd til fastlegar om tilvisingsrutinane til BUP

Fastlegen har ei viktig rolle og gjer ei sjølvstendig vurdering dersom born og unge treng tilvising til Psykisk helsevern for barn og unge. Barn og unges helseteneste har utarbeida råd til fastlegar om innhaldet i ei slik tilvising til BUP.

Publisert 07.09.2023
Fotograf: Kristin Støylen

​​​Råd til fastlegar om innehaldet i ei tilvising til Psykisk helsevern for barn og unge poliklinikk (BUP) i Helse Møre og Romsdal

I Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal arbeider ein for betre samhandling mellom 1. og 2. linjetenesta og at barn og unge skal få tidlegast mogleg hjelp.​ ​Fastlegen har ei viktig rolle og skal kartlegge psykisk og fysisk helse gjennom direkte undersøking av barnet/ungdomen og samtalar med foreldre/pårørande og gjere ei sjølvstendig vurdering med skildring av problematikken og bekymringane som grunnlag for vidare tilvising til BUP.​ 

Difor har Barn og unges helseteneste jobba fram faglege råd til fastlegar​​​ om innhaldet i ei tilvising til Psykisk helsevern for barn og unge poliklinikk (BUP) i Helse Møre og Romsdal.

Her kan du lese råda/informasjonsskrivet:

Tilvising til BUP i HMR: Informasjonsskriv til fastlegar med råd og kontaktinformasjon (pdf, frå august 2023)


Høyringsrunde for dei sju samhandlingsforl​​øpa​​

Kommunane i fylket og Helse Møre og Romsdal jobbar for å ferdigstille verktøyet for dei sju samhandlingsforløpa innan dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og ungdom. Minner om at desse er ute på høyring med høyringsfrist 25. september 2023. Ein kan sende høyringsinnspel på e-post til toril.kvisvik@helse-mr.no ​

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.
Les meir om barn og unges helseteneste
Tre ungdommar står og ser ut over eit ruskete hav