Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund

Poliklinisk behandling inneber utgreiing, vurdering og behandling av avhengigheit til rusmidler, legemideler og spel, utan innlegging. Her kan du få individuelle samtalar og gruppebehandling. Vi ønskjer at du som har behov for poliklinisk tilbod, skal få dette så nær heimstaden din som mogeleg, og i tett samarbeid med kommunen du bur i. Tilbodet er for alle over 18 år som har ein avhengigheit, vi har også eige tilbud til pårørande.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Resepsjonen ved poliklinikken
En bygning med parkeringsplass

Ålesund behandlingssenter

Ålesund behandlingssenter

Vestmoa 27

Praktisk informasjon

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe 70 17 13 62 mandag - fredag i tidsrommet 08.00 – 16.00. Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer.

Kurs og møter

 • Dagbehandling - rus - Ålesund
  For deg med rusmiddelavhengighet, som er i et poliklinisk forløp med ønske om avhold frå rus, eller for deg som nylig har vore i døgnbehandling.
  Dagbehandling - rus - Ålesund
  Dato kjem
 • Ettervernsgruppe - Ålesund
  For personar med stabil rusmestring
  Ettervernsgruppe - Ålesund
  Dato kjem
 • Livsmestringsgruppe rus - Ålesund
  For pasientar som har stått i rusproblematikk over lang tid, som ikkje har opplevd rusmeistring og som er i behandling ved poliklinikken
  Livsmestringsgruppe rus - Ålesund
  Dato kjem

Betre samhandling med pakkeforløp

Les korleis behandlingstilbodet blir sydd saman for å gi deg eit heilskapeleg tilbod.
Pakkeforløp TSB
Pasienten i sentrum