Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Poliklinisk behandling inneber utgreiing, vurdering og behandling av avhengigheit til rusmidler, legemideler og spel, utan innlegging. Her kan du få individuelle samtalar og gruppebehandling. Vi ønskjer at du som har behov for poliklinisk tilbod, skal få dette så nær heimstaden din som mogeleg, og i tett samarbeid med kommunen du bur i. Tilbodet er for alle over 18 år som har ein avhengigheit, vi har også eige tilbud til pårørande

 Merethe Wenaas  kons. seksjonsleiar Poliklinikk 

Telefon:  71 21 98 00  / 97 58 07 80

Team Molde

Team Kristiansund
 

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Strandgata 1, Molde sentrum.

Poliklinikken finn du i 2. etasje. Inngang på vestsida av bygget.

En husrekke

Molde behandlingssenter

Glomstuvegen 50

6412 Molde

Inngangsparti poliklinikk TSB Molde

Strandgata 1, Molde

Strandgata 1

Kurs og møter