Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Felles klinikk for Molde og Kristiansund sjukehus. Klinikksjef Britt Rakvåg Roald.

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF byggjer eit nytt fellessjukehus for befolkninga på Nordmøre og i Romsdal. Her kan du følgje aktivitetane i prosjektet.
Nye SNR
En person som går på et fortau

Kontakt

Telefon

(Sentralbord)

Slik finn du fram

Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde