Augeavdelinga Molde

Avdeling for augesjukdommar behandlar dei fleste augesjukdommar og tar hand om utgreiing, diagnostikk, medisinsk- og kirurgisk behandling. Det meste av behandlinga, medisinsk eller kirurgisk, skjer poliklinisk.

Kontakt

Telefon

Slik finn du fram

Oppmøtestad

1.etasje. Henvend deg i ekspedisjonsluka.
Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde