Kirurgisk sengepost A Molde

Vi behandlar pasientar innan kirurgi, gynekologi og augesjukdommar.

Det er 26 sjukepleiarstillingar knytt til seksjonen.

Fleire av sjukepleiarane har spesialutdanning innan kreft, palliasjon, barn, stomi og geriatri.

Vi har totalt 21 senger, som fordeler seg slik: 18 (kirurgisk), to (gynekologisk) og ei (auge). 

Hovudoppgåver for kirurgisk sengepost A:

 • Å yte profesjonell hjelp i samsvar med faglege standardar, etiske retningslinjer og samfunnet sine forventningar om tryggleik og god kvalitet
 • Å vise omtanke og respekt for den enkelte pasient og pårørande, og gi god og forsvarleg sjukepleie i alt vi gjer
 • Å vere oppdatert og framtidsretta, og bruke forsking som bakgrunn for medisinsk behandling, sjukepleie og anna helsearbeid
 • Å vere nær og engasjert, og la openheit og truverd prege dialog og samhandling

 

I eininga vil det tidvis vere sjukepleiestudentar som får viktig opplæring og praksis i samband med studium på høgskulen.

 

Frukost 08:30

Lunsj 12:00

Middag 15:30 (kan velje mellom to alternativ)

Kveldsmat 19:30

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Møt ved hovudinngangen i 1. etasje. Ta kontakt i luka ved vestibylen for innskriving.
Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde

Kurs og møter

 • Stomi - Molde
  Kurs for voksne personar med stomi og deira pårørande.
  Stomi - Molde
  Dato kjem