Nevrologisk dagpost Molde

Her vert det utført enkle utgreiingar som kan gjerast på ein dag: spinalpunksjon, fysioterapivurderingar, laboratorieundersøkingar og radiologiske utgreiingar i godt planlagde pasientforløp. Også ulike infusjonsbehandlingar for nevrologisk lidingar går føre seg i dagposten.

Kontakt

Slik finn du fram

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde