Operasjon Molde

Operasjonsavdelinga består av elleve operasjonsstover og sterilsentralen. Avdelinga er sentral i planlagte og akutt hjelp-operasjonar.

Avdelinga er svært opptatt av pasientsikkerheit. Vi bruker sjekklista "Trygg kirurgi" ved alle operative inngrep med anestesi. Vi utfører inngrep innan ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi, øyre/nase/hals, tann/kjeve og auge.

Kontakt

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Du finn operasjonsseksjonen i 3. etasje.

Oppmøtestad er avhengig av om du høyrer innunder poliklikk, dagkirurgi eller er innlagt.

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde